Regulamin Szkoły

1. Organizatorem zajęć jest firma Sport Lab z siedzibą w Niepołomicach, ul. Janusza Korczaka 5, 32-005 Niepołomice.

2. Uczestnictwo w lekcjach pływania w firmie Sport Lab jest jednoznacznym potwierdzeniem jakichkolwiek przeciwskazań lekarskich odnoszących się do wykonywania aktywności fizycznej.

3. Czas trwania lekcji pływania to 45minut. W przypadku nauki pływania niemowląt, jednostka lekcyjna trwa 30 minut.

4. Zgodnie z regulaminem krytej pływalni, na hali basenowej wymagany jest czepek.

5. Instruktor udzielający nauki pływania sprawuję opiekę nad dzieckiem podczas trwania lekcji.

6. Ważny karnet wydany przez biuro Sport Lab jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach.

7. Karnety są wydawane na okres 5 lub 8 tygodni.

8. Firma Sport Lab nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe (łańcuszki, bransoletki itp.) które uległy zniszczeniu bądź zgubieniu na zajęciach, dlatego zaleca się pozostawienie ich w szafce przed wejściem na hale basenu.

9. Karnet na lekcje pływania należy opłacić z góry przed rozpoczęciem zajęć.

10. Opłata za karnet nie podlega zwrotowi.

11. Jeżeli zajęcia zostały odwołane odpowiednio wcześniej (co najmniej 24 godziny przed lekcją), istnieje wtedy możliwość odrobienia ich w innym terminie, do dwóch tygodni od nieobecności kursanta. W innym przypadku zajęcia przepadają.

12. Zajęcia grupowe mogą liczyć od 3 do maksymalnie 6 osób.

13. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić na numer telefonu: 536-955-252 (najlepiej poprzez wiadomość tekstową).

14. W przypadku upłynięcia terminu karnetu (5 lub 8 tygodni), należy ponowić płatność tak, aby karnety zachowały ciągłość.

15. Ceny podane na stronie, zawierają w sobie zakres usług świadczonych przez firmę Sport Lab. Bilet wstępu na basen należy opłacić we własnym zakresie. W przypadku nauki pływania niemowląt, dziecko (do lat 3) ma darmowy wstęp na basen. 

16. Dokonanie opłaty za karnet jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.