Regulamin strony

Cel strony internetowej:

1.1 Strona internetowa Szkoły Pływackiej ma na celu dostarczenie informacji i promowanie działań związanych z nauką i treningiem pływania.

1.2 Strona internetowa jest przeznaczona dla uczniów, rodziców, opiekunów i wszystkich zainteresowanych szkołą pływacką.

Korzystanie ze strony internetowej:

2.1 Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2.2 Strona internetowa jest dostępna publicznie, ale niektóre sekcje mogą być dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

2.3 Użytkownicy są odpowiedzialni za zachowanie poufności swoich danych logowania.

Prawa autorskie:

3.1 Treści zamieszczone na stronie internetowej, takie jak teksty, zdjęcia, filmy, grafiki, są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane bez zgody właścicieli praw autorskich.

3.2 Użytkownicy nie mają prawa publikować na stronie internetowej treści naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób.

Prywatność:

6.1 Dane osobowe użytkowników są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych i polityką prywatności strony internetowej.

6.2 Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji i materiałów marketingowych od Szkoły Pływackiej, ale mają prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

Zmiany regulaminu:

7.1 Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.

7.2 Użytkownicy będą informowani o zmianach regulaminu poprzez publikację zaktualizowanej wersji na stronie internetowej.

Kontakt: tel. 536955252 e-mail: biuro@sportlab.team